تونر زیراکس فوجی

  • وزن خالص هر رنگ تونر 500 گرم
  • تهیه شده از نمایندگی های آمریکا و کانادا
  • تعدادچاپ : رنگی 15000 برگ
  • رنگ مشکی : 25000 برگ
  • نوع : درحد فابریک
  • ضمانت : ضمانت شرکتی
  • ساخت : ژاپن