قیمت دستگاه چاپ رنگی صنعتی

دستگاه فتوکپی رنگی توشیبا 5560

صنعت چاپ در دنیای امروزی توانسته است توجه همه کسب و کار های موجود را به خود جذب کند. در این مقاله به صورت کامل انواع دستگاه چاپ را معرفی می کنیم و به کاربرد های آن می پردازیم.

هرکدام از دستگاه های چاپ به دلیل حوزه کاری بسیار وسیع ، کاربرد های مختلفی دارند و متناسب با کاربردشان دارای قیمت و امکانات متفاوت هستند.

قبل از بررسی کامل انواع دستگاه های چاپ ابتدا توضیحی کوتاه درباره خود واژه چاپ می دهیم:

چاپ به فرایندی می گویند که بتوان با استفاده از آن ، متن ، شکل و نقوشی را بر روی یک سطح حک کرد.

چاپ برگرفته از کلمه چاو در زبان مقول است که معنی آن فشردن سطحی بر سطحی دیگر است.

فتوکپی رنگی زیراکس 7855

فتوکپی رنگی زیراکس 7855

فتوکپی رنگی

(268 بازدید)

45,000,000 تومان

41,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7835

فتوکپی رنگی زیراکس 7835

فتوکپی رنگی

(110 بازدید)

44,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7845

فتوکپی رنگی زیراکس 7845

فتوکپی رنگی

(113 بازدید)

45,000,000 تومان

41,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی

(107 بازدید)

60,000,000 تومان

53,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی

(94 بازدید)

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8070

فتوکپی رنگی زیراکس C8070

59,000,000 تومان

57,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8045

فتوکپی رنگی زیراکس C8045

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8035

فتوکپی رنگی زیراکس C8035

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8030

فتوکپی رنگی زیراکس C8030

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

دستگاه کپی زیراکس 7975

دستگاه کپی زیراکس 7975

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

دستگاه کپی زیراکس 7970،7970i

دستگاه کپی زیراکس 7970،7970i

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7965

فتوکپی رنگی زیراکس 7965

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7030

فتوکپی رنگی زیراکس C7030

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7025

فتوکپی رنگی زیراکس C7025

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7020

فتوکپی رنگی زیراکس C7020

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7830

فتوکپی رنگی زیراکس 7830

42,000,000 تومان

37,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7556

فتوکپی رنگی زیراکس 7556

34,000,000 تومان

31,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7545

فتوکپی رنگی زیراکس 7545

34,000,000 تومان

31,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7535

فتوکپی رنگی زیراکس 7535

32,000,000 تومان

30,000,000 تومان

فتوکپی سیاه و سفید زیراکس 5735

فتوکپی سیاه و سفید زیراکس 5735

فتوکپی سیاه و سفید

30,000,000 تومان

29,000,000 تومان

محرمی دوه بیونی امیر

نوشته شده توسط

اگر سوالی دارید در خدمتیم
X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot