خرید بهترین دستگاه کپی برای انتشارات و مغازه سیاه و سفید و رنگی زیراکس با قیمت مناسب

خرید دستگاه چاپ دیجیتال صنعتی

از آنجا که در حال حاضر شرکت های زیادی مشغول تولید دستگاه کپی هستند، برای انتخاب بهترین دستگاه کپی نیز باید به این نکته توجه کرد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که هر کدام از این برندها یک سری مزیت ها و ویژگی ها را دارند، در نتیجه باید به هنگام خرید دقت و توجه کافی را داشت.اگر به دنبال خرید دستگاه کپی هستید، بهتر است که حتما قبل از خرید با افراد متخصصی که در زمینه فروش این دستگاه ها تجربه دارند تماس بگیرید. 09129151016

فتوکپی رنگی زیراکس 7855

فتوکپی رنگی زیراکس 7855

فتوکپی رنگی

(272 بازدید)

45,000,000 تومان

41,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7835

فتوکپی رنگی زیراکس 7835

فتوکپی رنگی

(113 بازدید)

44,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7845

فتوکپی رنگی زیراکس 7845

فتوکپی رنگی

(120 بازدید)

45,000,000 تومان

41,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی

(113 بازدید)

60,000,000 تومان

53,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی زیراکس C8055

فتوکپی رنگی

(101 بازدید)

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8070

فتوکپی رنگی زیراکس C8070

فتوکپی رنگی

(108 بازدید)

59,000,000 تومان

57,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8045

فتوکپی رنگی زیراکس C8045

فتوکپی رنگی

(110 بازدید)

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8035

فتوکپی رنگی زیراکس C8035

فتوکپی رنگی

(86 بازدید)

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C8030

فتوکپی رنگی زیراکس C8030

فتوکپی رنگی

(84 بازدید)

56,000,000 تومان

54,000,000 تومان

دستگاه کپی زیراکس 7975

دستگاه کپی زیراکس 7975

فتوکپی رنگی

(91 بازدید)

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

دستگاه کپی زیراکس 7970،7970i

دستگاه کپی زیراکس 7970،7970i

فتوکپی رنگی

(79 بازدید)

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7965

فتوکپی رنگی زیراکس 7965

فتوکپی رنگی

(126 بازدید)

49,000,000 تومان

47,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7030

فتوکپی رنگی زیراکس C7030

فتوکپی رنگی

(106 بازدید)

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7025

فتوکپی رنگی زیراکس C7025

فتوکپی رنگی

(79 بازدید)

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس C7020

فتوکپی رنگی زیراکس C7020

فتوکپی رنگی

(98 بازدید)

39,000,000 تومان

38,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7830

فتوکپی رنگی زیراکس 7830

فتوکپی رنگی

(85 بازدید)

42,000,000 تومان

37,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7556

فتوکپی رنگی زیراکس 7556

فتوکپی رنگی

(79 بازدید)

34,000,000 تومان

31,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7545

فتوکپی رنگی زیراکس 7545

فتوکپی رنگی

(91 بازدید)

34,000,000 تومان

31,000,000 تومان

فتوکپی رنگی زیراکس 7535

فتوکپی رنگی زیراکس 7535

فتوکپی رنگی

(76 بازدید)

32,000,000 تومان

30,000,000 تومان

دستگاه کپی زیراکس D136

دستگاه کپی زیراکس D136

فتوکپی رنگی

(80 بازدید)

0 تومان

محرمی دوه بیونی امیر

نوشته شده توسط

اگر سوالی دارید در خدمتیم
X
Welcome to Our Website
Welcome to WPBot